Thuruphus detalje

HISTORIE

Thurup Hus står som et levn fra fortiden og rummer nogle perspektiver for foreninger, turister og skoler, som er interesseret i at høre mere om dansk almueliv, datidens traditioner og vaner.

Desuden var kunstneren Børge Thurup en stor amatørarkæolog og formåede at indsamle over 10.000 genstande. Samlingen spænder fra Maglemose- og Ertebøllekulturen til bronze og før og ældre romersk jernalder.

Samlingen er testamenteret til Odense Bys Museer, hvor interesserede kan henvende sig for mere viden om dette. I selve Thurup Hus kan der for interesserede samarbejdes omring temaer, som relaterer sig til livet i 1800-tallet.

Almuelivet var mangfoldigt og spænder fra dagligdags livsførelse, traditioner og højtider.

1